Tvoje Lajky

Staň se hvězdou

Jak to funguje

FAQ

Tvoje Lajky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas eshopu tvojelajky.cz, se sídlem Vajgar 591, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ: 09264990, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: – jméno a příjmení – název společnosti – e-mail – telefonní číslo – IP Adresy – Odkazy na sociální profily

2. IP adresu, odkaz na profily, Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem doručení služeb a zkvalitnění poskytovaných služeb Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje eshopu.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru b. Agentura zpracovávající marketing c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – na přenositelnost údajů, – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.